3.DAPHNE-detail1, Natalia Dias, BCB 2015.jpg
       
     
Daphne
       
     
Daphne3.jpg
       
     
DSC_0909.jpg
       
     
Daphne clone enhanced.jpg
       
     
DSC_0913.jpg
       
     
DSC_0920.jpg
       
     
DSC_0952.jpg
       
     
DSC_0957.jpg
       
     
3.DAPHNE-detail1, Natalia Dias, BCB 2015.jpg
       
     
Daphne
       
     
Daphne

porcelain + wood, 95 x 54 x 34cm, 2015

(in a private collection)

Daphne3.jpg
       
     
DSC_0909.jpg
       
     
Daphne clone enhanced.jpg
       
     
DSC_0913.jpg
       
     
DSC_0920.jpg
       
     
DSC_0952.jpg
       
     
DSC_0957.jpg